گارانتی

شرکت آرین صنعت دیبامهر با توجه به درخواست بسیاری از کارفرمایان محترم مبنی بر گارانتی قطعات تعمیری و فروش با تصمیم مدیریت مجموعه با تشکیل گروهی فنی جهت تحقیق روی این موضوع به این نتیجه رسیدند که مستلزمه انجام این خدمت برای کارفرمایان انجام تست های مکرر و مطمئن روی قطعات تعمیری و بازسازی شده است.

این مجموعه با تلاش و تمرکز روی این موضوع و با تامین اعتبارو تهیه قطعات و تجهیزات مربوطه به تست مطمئن بیش از 7 برند مطرح موفق به تحقق این خدمت برای اولین بار در کشور شده اند که به حمایت مشتریانمان در آینده بسیار نزدیک تمامی برند های موجود شامل این خدمت خواهد شد.

شرکت آرین صنعت دیبا مهر در نظر دارد در آینده بسیار نزدیک جهت به حداقل رساندن افت خطوط تولید کارفرمایان عزیز قطعات امانت و جایگزین برای قطعه معیوب مشتریان خاص خود تا زمان تغییر اختصاص دهد، در صورت تحقق این خدمت نیز به صورت رسمی برای مشتریانمان اطلاع رسانی خواهیم کرد. با حمایت ها و ارائه پیشنهادات و انتقادات ما را به رسیدن هدف های بعدی کمک و راهنمایی فرمایید.

Scroll to Top