تعیمرات تمامی تجهیزات الکترونیک و اتوماسیون صنعتی زیمنس Siemens
تعمیر درایو Ac / Dc / سرو درایو / درایو CNC / سرو موتور زیمنس ، تعمیر IPC / HMI /SOFTSTARTER / PLC / و سایر تجهیزات برند زیمنس
همراه با گارانتی تعمیر مجدد 6-24 ماهه

Scroll to Top